Forsikring for caravan

Hvor mye det koster å forsikre en campingvogn eller bobil, avhenger av mange faktorer. Bosted, alder på eier/fører, verdi og bruksområde er noen av de mange brikkene som er med på å bestemme hva forsikringspremien til slutt blir. Nå er det umulig for oss her på Caravan og fritid å si konkret hva en av våre kunder vil ende opp med å betale for å forsikre vogn eller bobil, men på generelt grunnlag kan man si at man kommer langt med 3-4000 kroner for en campingvogn. Det er om man går for en standard forsikring og ikke velger kasko. Går man for en kaskoforsikring må man regne med å betale fra 1000 til 1500 kroner ekstra pr.år. Hva bobil gjelder, er det selvsagt dyrere da den tross alt er en bil. Så her kommer i langt større grad alder på bil, fører og totalverdi inn i bildet. Igjen kan man på generelt grunnlag si at man betaler rundt det samme som man betaler for en personbil av standard klasse. I tillegg kan faktorer som bonus egenandel og kjørelengde ha store utslag på den totale summen man får i premie.

 

Bonus på bobil

Om man allerede er eier av en personbil og ikke har benyttet forsikringen på skader de siste 3-5 årene, kan man som tommelfingerregel si at man oppnår 50% bonus på en bobil de første årene. Kjører man skadefritt i flere år bør man kontakte sitt selskap og be om ytterligere bonus. Om forsikringsselskapet ikke tilbyr økt bonus bør man alltid ta en runde med telefoner til andre selskaper.

 

Kasko eller ikke?

De fleste bobileiere i Norge velger å gå for en kaskoforsikring. Det koster selvsagt noe mer, men en bobil er ikke billig og skulle uhellet være ute kan man fort bli sittende igjen med kostnader man ikke har mulighet for å dekke. Hva gjelder campingvogn, viser tall fra forsikringsbransjen at overraskende mange velger å ikke tegne kasko. Dette er ikke å anbefale da man blant annet ikke er forsikret mot naturkatastrofer. Nå er ikke naturkatastrofer noe vi tenker på i Norge i hverdagen, men om du er uheldig og parkerer vognen på en campingplass som er utsatt for flom, eller en storm tar tak i vognen og bekker den over, står man uten mulighet for hjelp fra sitt selskap. Enkelte selskap kan sågar skjule seg bak naturkatastrofe om et tre detter ned og over vognen din.

 

Medlemsfordeler = rimeligere forsikring

Mange nordmenn er i dag medlemmer av en rekke foreninger hvor billigere forsikring er en del av medlemskapet, men mange glemmer å bruke dem. Det kan være at du har rett på bedre forsikringsvilkår via medlemskap i KLP, LO forbund, Caravanklubber etc. Det er alltid lurt å sjekke slikt før du bestemmer deg for selskap. Om du ikke er medlem av en slik organisasjon, kan det være lurt å vurdere et medlemskap i f.eks. Norsk Caravan Club. Et medlemskap koster ofte langt mindre enn det man sparer på forsikring hvert år. I tillegg er det en lang rekke andre fordeler via et medlemskap, som rimeligere campingplasser, rabatt på service og bensin, med mer.

 

Ekstra sikkerhetsutstyr = rimeligere forsikring

Hør med forsikringsselskapet ditt hva du kan gjøre for å redusere premien. Alarm, gassvarsler, ekstra slukningsutstyr eller parkering i lukket garasje, alt kan telle i retning av rimeligere forsikring, eller økt bonus.

 

Føler du at du betaler for mye til nåværende selskap, kan det også være lurt å høre med andre campere. Det er enkelte selskaper som har spesialisert seg på caravankunder og det kan være mer å hente enn man først tror. Har du som de fleste av oss flere forsikringer, er det også lurt å hvert år sende ut en forespørsel på priser fra flere selskaper.